Μήνας: Φεβρουάριος 2021

Νέες μεγάλες συνεργασίες για επιμορφωτικά μοριοδοτούμενα από το κράτος σεμινάρια κυρίως 450 ωρών, δωδεκάμηνης διάρκειας σε συνεργασία με Ελληνικά Πανεπιστήμια.

Νέες μεγάλες συνεργασίες για επιμορφωτικά μοριοδοτούμενα από το κράτος σεμινάρια κυρίως 450 ωρών, δωδεκάμηνης διάρκειας σε συνεργασία με Ελληνικά Πανεπιστήμια.

ΚΔΒΜ2 ΣΥΝΟΛΟ-Λύτρα Παναγιώτη στην ΑΡΤΑ -Θεραπεία μέσω τέχνης με έμφαση στα εικαστικά -Διαπολιτισμική Αγωγή και Ετερότητα -Προσεγγίζοντας τη χαρισματικότατα: Εκπαιδευτική και συμβουλευτική -Αρχές, Φιλοσοφία και Διδακτική Μεθοδολογία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων -Εισαγωγή στην Ψυχολογία της Άσκησης -Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης -Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση -Παιδοψυχολογία -Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων -Σχολική Ψυχολογία-Οικογενειακή θεραπεία -Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης …