Πανεπιστήμιο Frederick-METAΠTYXIAKA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Πανεπιστήμιο Frederick-METAΠTYXIAKA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Πανεπιστήμιο Frederick
Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου είναι πλήρως αναγνωρισμένα από την Κυπριακή Δημοκρατία και από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Πανεπιστήμιο Frederick από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 λειτουργεί διδακτορικά προγράμματα σπουδών. Οι διδακτορικές σπουδές είναι ο ανώτατος τίτλος σπουδών που μπορεί να απονέμει ένα πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένο για την επιτυχία αυτή.

Αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Το Πανεπιστήμιο Frederick, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης και αφού έτυχε ενδελεχούς αξιολόγησης, αναγνωρίστηκε από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδας, ως Ομοταγές Ίδρυμα προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και οι Σχολές και Τμήματά του, ως ισότιμα με τα αντίστοιχα των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

METAΠTYXIAKA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
-Σχολή Επιστημών Αγωγής & Κοινωνικών Επιστημών
-Σχολή Νομικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων
-Σχολή Επιστημών Υγείας
-Πολυτεχνική Σχολή

Η UCERT από 01/01/2021 είναι αποκλειστικός συνεργάτης προώθησης του Πανεπιστημίου Frederick για την προώθηση Προγραμμάτων Σπουδών του στην Ελλάδα.

Στην ΑΡΤΑ αποκλειστικός συνεργάτης
ΚΔΒΜ2 Σύνολο -Λύτρα Παναγιώτη
Στρ. Κατσιμήτρου30/τ.2681027030

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *